wmf
17 بهمن 1401 - 18:47

تجمع همبستگی با ملت فلسطین در شهر بن آلمان

شماری از حامیان ملت فلسطین در شهر بن آلمان به نشانه همبستگی با ملت فلسطین تجمع کرده و جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینیان را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، شماری از حامیان ملت فلسطین در شهر بن آلمان به نشانه همبستگی با ملت فلسطین تجمع کرده و جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینیان را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع که در آن شمار زیادی از فلسطینیان مقیم آلمان نیز مشارکت داشتند، ضمن برافراشتن پرچم فلسطین، با سردادن شعارهایی خواستار آزادی فلسطین و بیرون راندن اشغالگران از آن شدند.

تجمع کنندگان همچنین خواستار گسترش دامنه تحریم رژیم اشغالگر قدس شدند.

هاینز یکی از اعضای گروه تحریم رژیم صهیونیستی در شهر بن آلمان طی سخنانی تاکید کرد که حمایت از ملت فلسطین برای رسیدن به حقوق ملی خود بر تمامی کسانی که از حق آزادی انسان ها حمایت می کنند، واجب است.

وی همچنین خواستار تشدید تحریم رژیم صهیونیستی شد. دیگر سخنرانان این تجمع نیز بر اهمیت مشارکت جوانان در تجمع های همبستگی با ملت مبارز فلسطین تاکید کردند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1023149